Regulamin

Regulamin sesji zdjęciowych:

1)Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

2)Rezerwacja terminu sesji następuje poprzez wpłacenie bezzwrotnego zadatku na wskazany

przez Fotografa numer konta

Natalia Lindner 49156000132280115691690001

3)Zadatek za zarezerwowaną usługę nie jest zwracany w przypadku całkowitego odwołania

usługi wykonania zdjęć przez Zamawiającego.

4)Fotografowi oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do jednorazowego przeniesienia

terminu bez podania przyczyny, najpóźniej 1 dzień przed planowaną sesją.

5)Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje jego styl

wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki

6)Fotograf w terminie do 5 dni roboczych od wykonania sesji stworzy galerię ze wszystkimi

zdjęciami z sesji. Galeria jest przypisana do indywidualnego adresu mailowego, chroniona

hasłem na zabezpieczonych profesjonalnie serwerach. Fotografie w galeriach zabezpieczone

są znakami wodnymi, które zostają usunięte po zakupieniu i opłaceniu ujęcia.

7)Zamawiający wybiera pakiet, który go interesuje, a w ramach pakietu otrzymuje konkretną

ilość zdjęć w formie elektronicznej.

8)Zamawiający może dokupić pozostałe/dodatkowe ujęcia po obróbce w cenie za sztukę

podanej przy każdym z pakietów.

9)Zamawiający nie może żądać od Fotografa przekazania wszystkich zdjęć wykonanych

podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w

formacie RAW lub w formacie JPG jeszcze sprzed obróbki cyfrowej. Surowe fotografie

przekazane Zamawiającemu, poddane nieumiejętnej obróbce i drukowi niskiej jakości

mogłyby zaszkodzić wizerunkowi marki Fotografa, który te fotografie wykonał. W trosce o

najwyższą jakość swojej usługi to Fotograf osobiście poddaje fotografie retuszowi i cyfrowej

obróbce. Zamawiający dokonuje wyboru zdjęć z całego materiału wykonanego podczas sesji,

oraz ma możliwość dokupić pozostałe zdjęcia cyfrowe lub odbitki. Fotograf przekazuje

jedynie wybrane i opłacone przez Zamawiającego fotografie.

10)Zdjęcia z sesji zdjęciowej są przekazywane przez program ZALAMO

11)Otrzymane zdjęcia można umieszczać w internecie, jednak tylko ze wskazaniem autora.

12)Zapłata za sesję według cennika następuje w dzień wykonania sesji lub do 3 dni po jej

wykonaniu. Zapłata za dodatkowe ujęcia może nastąpić w momencie odbioru zdjęć lub przed

wysyłką zlecenia.

13)Termin obróbki wybranych zdjęć to 20 dni roboczych liczonych od momentu wyboru

zdjęć. Jeśli klient otrzymuje zdjęcia do wyboru i nie wskaże fotografowi wybranych przez

siebie zdjęć do 21 dni po ich otrzymaniu , fotograf może sam dokonać wyboru zdjęć.

14)W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych u Fotografa (nagła choroba,wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie, zwłaszcza choroba zakaźna będąca przeciwwskazaniem do kontaktu, dopuszcza się zmiany terminu wykonania usługi na inny termin. Zamawiający oświadcza że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych. Fotograf zobowiązuje się również wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie .

15)Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu

w sprawach dotyczących usług fotograficznych. tj. np. stworzenie galerii on line, w której klient dokonuje wyboru fotografii i produktów, kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu.

Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie ich przeze mnie w ramach moich usług.

16) Zgoda na publikację Twojego wizerunku. Każdy Zamawiający może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na:

•      stronie internetowej www.lindnerowie.pl

•      facebooku na koncie „lindnerowie” oraz „Natalia Lindner fotografia kobieca”

•      instagramie „lindnerowie”

Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez formularz RODO wysyłany na maila zaraz po przesłaniu galerii zdjęć.

17)Podczas wykonywania sesji zdjęciowej proszę o nie wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem , aparatem itp.

18)Fotograf ma prawo odmówić wykonania sesji, jeśli któraś z fotografowanych osób będzie miała oznaki infekcji.

19)Zamawiający może odebrać końcowy produkt osobiście lub skorzystać z opcji wysyłki.

Opcja wysyłki to koszt 15zł – kurier lub paczkomat

20)Jeśli sesja jest prezentem – voucher jest ważny 12 miesięcy od daty zakupu.

•      Zaproszenie na sesję jest ważne do daty wskazanej na zaproszeniu (do tej daty powinna odbyć się sesja zdjęciowa). Po upływie wpisanej daty voucher traci ważność.

•      Zaproszenie nie może być wymienione na gotówkę.

•      Zaproszenie nie może być przekazane innej osobie niż osoba wskazana w treści zaproszenia.

•      Nie przybycie na sesję w wyznaczonym wspólnie z osobą obdarowaną terminie oznacza rezygnację z sesji, a tym samym voucher traci ważność. Powyższe nie dotyczy wypadków losowych, przy czym konieczne jest wcześniejsze poinformowanie Fotografa o ich zajściu.

•      W przypadku wyboru większej ilości ujęć niż obejmuje wykupiony w prezencie pakiet, klient (obdarowany) sam płaci za każde dodatkowe ponad pakietowe ujęcie wg cennika dotyczącego danego pakietu. Płatność za dodatkowe ujęcia regulowana jest przelewem na wskazane przez Fotografa konto.